TIGERS ZLÍN

Rozpis ledu KIS Facebook Instagram

O nás

Založení klubu

Hokejový klub Tigers Zlín byl založen v roce 2020. Hlavním záměrem klubu je vedení dětí ke sportu - lednímu hokeji. Rozvíjíme hokejovou mládež napříč všemi kategoriemi v cestě za snem, ať už je jím uplatnění ve vrcholových kategoriích a klubech ledního hokeje nebo „ jen" radost z nejrychlejší týmové hry na světě.

Našim cílem

je sportovec, který je cílevědomý, zodpovědný, sebevědomý, kreativní a umí na základě svých schopností, zkušeností a připravenosti vyhodnocovat situace, ve kterých se nachází. Naší snahou je vytvářet komplexní podmínky pro činnost (péče o hráče – vzdělávání, trénink, rehabilitace, lékařská péče, atd.), a to vše s využitím moderních tréninkových metod. Aktuálně trénujeme na mobilním sportovišti, ale již brzy chystáme otevření nové hokejové arény ve Zlíně.

Trénink

Tréninkové jednotky jsou rozdělené na základě věku hráčů. Učíme se hráčským a herním dovednostem (hře). U mladších hráčů převládají herní činnosti, u starších se pak pilují zejména individuální dovednosti, které se následně přenášejí do hry. Tréninkem a hrou vedeme hráče k samostatnosti, podpoře soutěživosti a vítězství. Každý úspěch je současně oceněním práce, závazkem a odpovědností. Každý neúspěch je motivací k další práci a zlepšování, chyba je náš přítel a umíme se z nich poučit.

Týmová hra

Lední hokej je týmová hra, učíme hráče budovat tým, spoléhat a pomáhat jeden druhého. Pečlivě budujeme v každém hráči osobnost, která na základě zkušeností ve sportu zvládá situace v běžném životě a má v budoucnu předpoklady stát se vůdčí osobností.